Наукові здобутки студентів кафедри фінансів і банківської справи!

30 травня 2019 р.

За матеріалами кафедри фінансів і банківської справи

З метою формування покоління молодих науковців і сприяння реалізації їх здібностей та активізації науково-дослідної роботи студентів в Україні проводяться щорічні конкурси наукових робіт. Не став виключенням і 2018-2019 навчальний рік.

Магістрант спеціальності «Управління фінансово-економічною безпекою» Олександр Гавриленко отримав Премію Національної академії наук України для молодих вчених і студентів за кращі наукові роботи 2018 року. Відповідну постанову про присудження премії за наукову роботу на тему «Відмивання коштів отриманих злочинним шляхом, як деструктивний фактор економічної безпеки держави» (керівник наукової роботи – д.е.н., професор Л.О. Птащенко) підписав президент Національної академії наук України, академік НАН України Патон Б.Є.

Image Not Found

До II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей за напрямом «Управління фінансово-економічною безпекою», який проходив у Харківському національному економічному університет імені Семена Кузнеця серед 85-ти робіт студентів вищих навчальних закладів України було відібрано роботу студентки кафедри фінансів і банківської справи Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка Ганну Супруненко (керівник наукової роботи – к.е.н., доцент Завора Т.М.).

У результаті успішного захисту наукової роботи «Соціально-економічна безпека регіону: оцінювання та напрями забезпечення» Ганна Супруненко Ганна отримала 1 місце та нагороджена дипломом 1 ступеня.

Image Not Found

У Київському національному торговельно-економічному університеті відбулася підсумкова конференція Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Фінанси і кредит». У конференції взяла участь студентка кафедри фінансів і банківської справи ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка Тетяна Борисова, яка представила галузевій конкурсній комісії наукову роботу на тему «Стан добровільного медичного страхування на ринку страхових послуг» (керівник наукової роботи – ст. викладач К.П. Штепенко). До участі у конкурсі було направлено 140 наукових робіт, до другого туру відібрано 37 робіт.

За результатами рішення галузевої конкурсної комісії Тетяна Борисова отримала 3 місце та нагороджена дипломом ІІІ ступеня.

Image Not Found

Колектив кафедри та студентство вітає студентів-переможців та їх наукових керівників з високою оцінкою результатів наукових досліджень та бажає подальших успіхів! Пишаємося Вашими здобутками!

Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found