ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНСТИТУТ

Навчально-науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту є наймолодшим структурним підрозділом Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. Свою діяльність Інститут розпочав 1 вересня 2016 року, в особливий та святковий день, сповнений світлих і теплих почуттів, адже День знань завжди був символом добрих починань, відкриттів і звершень.

Інститут, створений завдяки об’єднанню педагогічного і наукового потенціалу двох успішних факультетів ПолтНТУ, сьогодні здійснює підготовку здобувачів вищої освіти з економіки, фінансів, банківської справи та страхування, обліку і оподаткування, менеджменту, публічного управління та адміністрування, маркетингу, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, міжнародних економічних відносин і туризму. Поєднання якісної фундаментальної підготовки і активних методів навчання, орієнтованих на оволодіння практичними вміннями і навичками, забезпечує випускникам широкі перспективи працевлаштування.

Не менш важливою, ніж освітня діяльність, є науково-дослідна робота Інституту, що передбачає систематичне проведення фундаментальних і прикладних досліджень, створення інноваційних навчальних технологій, організацію і проведення на високому рівні науково-практичних конференцій і Всеукраїнських предметних олімпіад, а також участь професорсько-викладацького колективу у міжнародних наукових заходах, організація студентських теоретичних і прикладних наукових досліджень, міжнародне наукове співробітництво з навчальними і науково-дослідницькими організаціями зарубіжних країн.

Серед пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень Інституту фінансів, економіки та менеджменту на найближчу перспективу було визначено, насамперед, наступні:
• дослідження комплексних проблем соціально-економічного розвитку України та її інтеграції до міжнародної спільноти; вивчення світової господарської системи в умовах глобалізації;
• розвиток кредитно-фінансових інститутів у національних економічних системах; адаптація системи управління до викликів середовища; порівняльний аналіз правових та економічних систем; розвиток інноваційних технологій вищої школи, удосконалення методики і практики професійної освіти.

У Навчально-науковому інституті фінансів, економіки та менеджменту ПолтНТУ завжди панує атмосфера творчості, адже поєднання навчання з наукою, спортом і цікавими творчими проектами, ініціаторами яких майже завжди виступають студенти, неодмінно сприятиме самореалізації кожного.

Загалом, широкий спектр освітніх програм і наукових досліджень, наявність новітнього обладнання, а також залучення провідних вчених, які володіють сучасними освітніми технологіями, дозволяє створити у стінах Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка потужний освітній, дослідницький та інноваційний центр, в якому талановита молодь може отримати гарний старт для подальшого особистісного і професійного розвитку.

Image Not Found
Image Not Found