Відбулися секційні засідання кафедри менеджменту і логістики ПОЛТНТУ в рамках щорічної міжнародної науково-практичної інтернет-конференції

27 жовтня 2016 р.

За матеріалами кафедри економіки підприємства та управління персоналом ННІ ФЕМ ПолтНТУ

27 жовтня 2016 року в рамках ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Сучасні інноваційно-інвестиційні механізми розвитку національної економіки», яка проходила на базі ПолтНТУ, відбулися секційні засідання кафедри менеджменту і логістики за такими напрямами: «Інноваційно-інвестиційні механізми розвитку національної економіки: світовий та вітчизняний досвід» і «Адаптація системи управління до викликів середовища».

Image Not Found

Робота секцій розпочалася з привітального слова доктора економічних наук, професора кафедри менеджменту і логістики ПолтНТУ Ольги Комеліної. Модераторами заходу виступили кандидати економічних наук, доценти кафедри Людмила Болдирєва і Олена Христенко.

Image Not Found

Під час проведення заходу було заслухано та обговорено наукові доповіді студентів із актуальних проблем розвитку економіки та управління, виконані під керівництвом викладачів кафедри менеджменту і логістики. Особливий інтерес з боку присутніх викликали результати дослідження впливу зовнішнього середовища на ефективність діяльності підприємства, особливостей управління персоналом в організаціях малого бізнесу, можливостей просування стартапів у віртуальному середовищі і перспектив інноваційного розвитку в Україні.

  • Image Not Found
  • Image Not Found
  • Image Not Found
  • Image Not Found
  • Image Not Found

Усі представлені студентами доповіді відзначалися високим рівнем актуальності і поглибленим вивченням сутності обраної наукової проблеми, однак кращими було визнано доповіді, які представили студенти:
Наталія Клочко («Базові принципи організації робочого часу сучасного менеджера»);
Юлія Хабло («Просування перспективних стартапів у віртуальному середовищі»);
Аліна Москаленко («Importance of social responsibility of business»);
Аліна Жуковець («Аналіз проблем та перспективи розвитку України на міжнародному рівні»).

  • Image Not Found
  • Image Not Found
  • Image Not Found
  • Image Not Found
  • Image Not Found

Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found