СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Навчально-науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту ПолтНТУ сьогодні здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за новим переліком галузей знань та спеціальностей.

Image Not Found

ПЕРШИЙ РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ
(ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «БАКАЛАВР»):

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»:

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

075 «Маркетинг»

073 «Менеджмент»

071 «Облік і оподаткування»

Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки:

056 «Міжнародні економічні відносини»

051 «Економічна кібернетика та аналітична економіка»

Галузь знань 24 «Сфера обслуговування»:

242 «Туризм»

ДРУГИЙ РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ
(ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «МАГІСТР»):

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»:

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

075 «Маркетинг»

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

спеціалізація:

«Управління фінансово-економічною безпекою»

073 «Менеджмент»

спеціалізація:

«Менеджмент організацій і адміністрування»

«Менеджмент інноваційної діяльності»

«Логістика»

«Бізнес-адміністрування»

071 «Облік і оподаткування»

074 «Публічне управління та адміністрування»

Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»:

056 «Міжнародні економічні відносини»

051 «Економічна кібернетика та аналітична економіка»

ТРЕТІЙ РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ
(ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ»):

073 «Менеджмент»

051 «Економіка»

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Image Not Found

Image Not Found
Image Not Found