Зарахування додаткових балів за участь у науковій та науково-технічній діяльності, громадському житті та спортивній діяльності

Оформлення академічної відпустки

Зразок складання заяви для отримання відпустки

Зразок складання заяви для зміни прізвища

Зразок складання заяви для перездачі іспиту

Порядок надання студенту права на вільне відвідування занять

Порядок замовлення нового студентського квитка

Порядок зарахування результатів вивчення навчальних дисциплін в інших навчальних закладах

Порядок отримання документів по завершенню навчання

Зразок складання заяви про відрахування зі складу студентів